Polityka prywatności

Szanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) pragniemy poinformować że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Pod Księcia Górką

§ 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI POD KSIECIA GORKA
Celem, dla których lokal przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych oraz organizowanie imprez. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez lokal jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń przez lokal Pod Księcia Gorką w związku z poniesioną przez nas szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do lokalu, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości lokalu. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, lokal Pod Księcia Górka przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

§ 2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez obiekt jest umowa o świadczenie usług noclegowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Lokal informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości naszego lokalu jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ .3 PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE 
Lokal przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: organom państwowym (policja ,straż , sanepid) firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom dekorującym firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

§ 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe: pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lokalu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

§ 5. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie obiektu.

§ 6. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania nipu/regonu, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi lokalowi zawarcie umowy o usługi noclegowej.

Kontakt


 icontelWesela i imprezy: 600 053 425   
 Restauracja: 662 848 978

iconmail  kontakt@podksieciagorka.pl  

  37-630 Oleszyce,
  ul. Zamkowa 61E

Mapka dojazdu

Kontakt

ul. Zamkowa 61E
37-630 Oleszyce

Wesela i imprezy: 
600 053 425 i 532 202 831

Restauracja: 662 848 978

e-mail: kontakt@podksieciagorka.pl  

- Polityka prywatności
- Regulamin hotelu

Mapka dojazdu

Search